Nejlepší banka a nejlepší pojišťovna

Nejlepší bankou roku 2015 je ČSOB, nejlepší pojišťovnou v životním pojištění Komerční pojišťovna, v neživotním pak Allianz Pojišťovna. Proběhlo vyhlášení sedmého ročníku srovnávacího výzkumu Nejlepší banka 2015 a Nejlepší pojišťovna 2015. Celkem 42 finančních domů bylo hodnoceno z pohledu klienta i akcionáře, a to na základě stovek objektivních kritérií. Do hodnocení byly zahrnuty cenové parametry, šíře produktové nabídky, dostupnost, kvalita e-mailové, telefonické i osobní komunikace na pobočce a v neposlední řadě také hospodářské výsledky, které dokládají finanční stabilitu společnosti. Nejlepší bankou 2015 se stala Československá obchodní banka. Navázala tak na prvenství z roku 2013. Za oblast životního pojištění dosáhla nejlepšího hodnocení Komerční pojišťovna, v neživotním pojištění obsadila první místo Allianz pojišťovna. K celkovému vítězství ČSOB výrazně pomohly hospodářské výsledky v uplynulém roce 2014. Banka hospodařila v roce 2014 s druhou nejvyšší hodnotou návratnosti kapitálu a velice dobré výsledky vykazoval také ukazatel kvality úvěrů. Dalším důležitým faktorem bylo nadprůměrné hodnocení z… více... »