Nedávno jsme psali o projektu Ministerstva financí na zvýšení finanční gramotnosti v rodinách. Patrně bude stále užitečnější.     Česká spořitelna si nechala zpracovat průzkum, z něhož vyplynulo, že naše děti chtějí žít v nadbytku. To je vcelku pochopitelné, ovšem ony netuší, jak se k nadbytku dopracovat. Potřebují mít volný čas, chtějí se bavit a nechtějí být otroky svého povolání jako jejich rodiče. Při špatném vedení mají problém hospodařit s financemi a začínají si půjčovat. Bohužel velmi brzy, někteří už v deseti či dvanácti letech od kamarádů, babiček, sourozenců. Půjčují si opakovaně a učí se tak hospodařit s mínusem. Průzkum ukázal i rozdíly mezi chlapci a dívkami. Dívky jsou údajně zodpovědnější, ale v dospělosti se to srovnává. Kdo na sebe vezme přípravu dětí na zvýšení finanční gramotnosti, školy nebo rodiny? Podle průzkumu by to měla být škola, ale základ by dětem měli dát rodiče. Nebo to vidíte jinak?     … více... »